ΔΩΡΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΤΣΩΝΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η Θεοδώρα είναι απόφοιτη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου
Αιγαίου και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διασφάλιση Ποιότητας.

Τον Ιούνιο του 2018 απέκτησε πιστοποιητικό από το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) του τμήματος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και έχει πιστοποιηθεί ως Γεωργικός Σύμβουλος.

Διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και
επιχειρηματικών σχεδίων για ιδιωτικές επιχειρήσεις, και την παρακολούθηση και
υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων για προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Η επαγγελματική της εμπειρία στη διοίκηση και διαχείριση έργων επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους, ανέργους ή/και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες υπερβαίνει τα 10 έτη. 

Έχει διατελέσει ως Επικεφαλής – Υπεύθυνη Έργων, σε πληθώρα έργων που συμπεριελάμβαναν δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, με αρμοδιότητες τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τον λειτουργικό
προγραμματισμό των πόρων και την εποπτεία της Ομάδας Έργου. 

Στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ Α.Ε. απασχολείται από το 2016 ως υπεύθυνη του παραρτήματος της Κοζάνης ενώ από το 2022 κατέχει θέση Συμβούλου στην εταιρεία.