Εκπαιδευτική Παρέμβαση ΚΔΒΜ Α.Ε

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ Α.Ε. είναι πιστοποιημένος φορέας δια βίου μάθησης και συμβουλευτικής με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. Ιδρύθηκε το 1995 στο Λαγκαδά και σήμερα λειτουργεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παράρτημα στην Κοζάνη.

Στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ αναζητούμε καινοτόμες λύσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες που ενισχύουν την απασχολησιμότητα με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, τα soft skills και τις σύγχρονες ανάγκες πιστοποίησης προσόντων.

 

Χαρούμενοι συνάδελφοι

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ AE διαθέτει πιστοποιήσεις στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Συγκεκριμένα διαθέτει τις εξής πιστοποιήσεις: 1. ISO 9001:2015 2. ISO 21001:2021 3. ISO 27001:2013 4. ISO 27017: 2015 5. ISO 27701:2019 6. ISO 29993:2018

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ Α.Ε. εξειδικεύεται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

Περιβάλλοντος

Υγείας & Πρόνοιας

Πολιτισμού & Αθλητισμού, ΜΜΕ & Επικοιωνιών

Παιδαγωγικά

Οικονομίας & Διοίκησης

Πληροφορικής

Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών

Αγροτικά

Τεχνικά Μεταφορών

Τα προγράμματα, που υλοποιεί, είναι προσανατολισμένα στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και την αναβάθμιση των προσόντων των παρακάτω ομάδων στόχου:

Άνεργους

Άτομα Ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Αυτοαπασχολούμενους

Στην 20ετή και πλέον παρουσία του στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης, η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ A.E. έχει αποκομίσει πλούσια εμπειρία στον σχεδιασμό, την διοργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους και εργαζομένους, αλλά και συναφών δραστηριοτήτων όπως συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Αναπτυξιακές Συμπράξεις, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Πανελλήνια και Πανευρωπαϊκά Συνέδρια, διοργάνωση επιμορφώσεων και ημερίδων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Κατάρτισης συγγράφει εκπαιδευτικά εγχειρίδια και μελέτες, ενώ ανέπτυξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα kekekpa.europeanlearning.gr , μέσω της οποίας εκπαιδευόμενοι σε όλη την Ελλάδα μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάριά τους, μόνο με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) και χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Πιστοποιήσεις

ISO 27001-27701-27017
ISO 9001 GR
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΔΥΜ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΔΕΟ