Προγράμματα ΛΑΕΚ

Το πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ Συλλόγων και Επιχειρήσεων αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για συλλόγους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιμορφώσουν το προσωπικό τους, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση ή σύλλογο που απασχολεί υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ΙΚΑ να χρησιμοποιήσει την εργοδοτική εισφορά που πληρώνει για τους εργαζόμενους κάθε χρόνο, εισφορά την οποία επιστρέφει ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, με τη δυνατότητα που παρέχει τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους εργαζόμενους να παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης χωρίς χρηματική επιβάρυνση.

Προγράμματα ΛΑΕΚ

Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα;

Επιχειρήσεις ή σύλλογοι που:

• Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
•  Καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,24% για τους εργαζόμενους τους.
•  Το πρόγραμμα κατάρτισης που συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
•  Απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
• Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ για τους εργαζομένους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Εργαζόμενοι:

•  Των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
• Των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
•  Το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη, αλλά καταβάλλεται γι’ αυτούς η εργοδοτική εισφορά.